9.1 Hluky pístů

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorové obrazy závad

1 . Ploška hlavy zubu vykazuje místa nárazů ve sklápěcím směru, obraz 1.

2. U pláště pístu existuje obraz chodu (kluzu), který je silněji zvýrazněný směrem nahoru a dolů než ve středu pláště.

3. U plošky hlavy zubu je viditelné v takzvané rovině ovality nad náboji pístních čepů vyznačení nárazů.

Posouzení závady

Zejména směrem ven obzvláště slyšitelný hluk pístu je způsoben zejména oboustranným narážením hlavy pístu proti kluzné dráze válce. Toto má v podstatě dvě základní příčiny.

1. Při špatném vedení pístů, např. při velké zabudovací vůli nebo ale příliš těsném zalícování pístního čepu v ojnici je hlavou válců tlučeno proti kluzné dráze válce v takzvané sklopné rovině.

2. Při únikové chybě ojnice, zejména při stočení ojnice nebo při příliš velké vůli ojničního ložiska, kýve se hlava pístu ve směru čepu a tluče proti válcům. Takovouto únikovou chybou vzniká také střídavý axiální posun v pístním čepu, jímž tento oboustranně tluče proti pojistným kroužkům a sklápěcí pohyb pístu způsobuje podobné hluky.

Možné příčiny

1.Příliš velké vyvrtané, případně honované válce.

2.Příliš málo vůle pístního čepu v ojničním pouzdru.

3.Při za tepla nasazovaných ojnicích zúžení vůle mezi píst. čepem a pístem protažením píst. čepu vlivem již nikoliv geometricky kulatých vrtání v ojničních pouzdrech.

4.Vrtání ojnic nelícují (ohnutí ojnice nebo přetočení ojnice)


Obraz 1
tomenu