1.1.3 Zadírání pístů na dolním konci pláště a místa zadírání části vložek válců (zadírání vůlí)

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Příklady vzniku závady

1 . Píst vykazuje u dolní části pláště klasická zadření vůlí s otlačením a protiotlačením, přecházející od vysoce lesklých míst otlačení do tmavě zabarvených přidření obraz 1.

2. Všechny ostatní partie pístu jsou bez zvláštních znaků.

3. K tomu náležející mokrá vložka válců obraz 2 vykazuje ve spodní části, tam, kde je na vnější straně utěsněna několika těsnícími kroužky proti vodě v oleji v klikové skříni, přesně stejně utvářená zadření.

4. Všechny ostatní partie vložky válců nevykazují, stejně jako k nim náležející píst, žádné zvláštní znaky poškození.

Posouzení závady

Jelikož místa zadření jak na pístu, tak také na vložce válců mají charakteristické znaky zadření vůlí, je vůle při chodu mezi pístem a válcem ve spodní části tak silně zúžena deformací válce, že byl olejový film pro nedostatek vůle potlačen.

Možné příčiny

1. Rozměrově nesprávné nebo nevhodné těsnící kroužky jsou s to i nejsilnější vložku válců zdeformovat až k úplnému přemostění vůle při chodu mezi pístem a válcem. K zajištění dostatečně velkého prostoru k nabobtnání by měly těsnící kroužky vyplnit pouze přibližně 70% objemu drážek.

2. V drážkách pro těsnící kroužky ve skříni byly možná ještě zbytky starých těsnících kroužků.

3. Těsnící kroužky se nesmějí při zavádění do vložky válců překroutit. M~sejí být proto před montáží vložek válců vždycky potřeny kluzným prostředkem.


Obraz 1Obraz 2
tomenu