8.3 Zadírání v nábojích pístních čepů (se zadíráním plášťů pístu)

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorový obraz závady

1. Píst vykazuje zadření kolem celého obvodu s těžištěm u hlavy pístu a nábojů čepů, obraz 1 .

2. Všechny těsnící kroužky pevně v drážkách kroužků přemazaným materiálem pístu.

3. V obou nábojích pístního čepu existují zadření.

Posouzení závady

Jelikož je těžiště zadření u hlavy pístu a zadření tam již dosti staré, došlo tam k závadě zřejmě vlivem poruch spalování. V dalším průběhu běžely pístní kroužky napevno a zadření se stahovala stále více dolu na plášť, přičemž silněji utrpěla partie kolem čepních otvoru. Spalovací plyny, které se pohybovaly u napevno jdoucích těsnících kroužku, potom tak silně zahřály uložení čepu, že konečně i tam došlo k zadření.

Možné příčiny

Příčiny pro toto zadření v nábojích pístních čepu jsou poruchy ve spalování, které vedly ke kombinovanému zadření vuli a chodem nasucho.


Obraz 1


Obraz 2

tomenu