10.0 Odtržená příruba u vložky válců

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorový obraz závady

U vložky válců je kompletní příruba vložky odtržena, obraz 1. Trhlina příruby vložky začíná ve dnu dolní hrany příruby vložky a probíhá pod úhlem cca 30° příčně nahoru.

Posouzení závady

Za takovou závadu jsou zodpovědné ohybové momenty, vznikající při vadné montáži. Ve většině případů je již příruba vložky válců stlačena při dotahování hlavy válců. K zamezení takových závad při montáži musejí být vzata v úvahu následující hlediska:

a) Přechod plochy příruby k průměru lícovacího sedla musí být opatřen zkosením hran 0,5 - 1,0 mm x 45°, aby bylo zabráněno nasazení dutého hrdla příruby při dotahování hlavy válců.

b) Je-li nasazení příruby vložky špatné, pak musí být tato přetočena. Tato dodatečná práce se nejlépe provádí na stacionární vrtačce nebo s přístrojem Mira, protože jenom pak je dáno, zaručení souběžnosti k povrchu skříně a tím také stojí přikládací plocha příruby svisle k vedení vložek.

Možné příčiny

1 . Nebyla použita žádná předepsaná těsnění (levná, kopírovaná těsnění jsou částečně tenčí nebo se silněji smačkávají).

2. Nebyly dbány výrobcem motoru předepsané dotahovací momenty a úhly natočení.

3. Uložení vložek v motorovém bloku nebylo pečlivě vyčištěno.

4. Uložení vložek nebylo přezkoušeno na úhlovost a rovinnost.

5. Přechod plochy příruby k průměru zalícovaného uložení musí být opatřen fází 0,5 - 1,0 milimetr x 45° , aby bylo zamezeno dosednutí.


Obraz 1
tomenu