0 - ÚVOD

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
0.ÚVOD

Závady na pístech - jejich charakteristická vyobrazení a příčiny

Spalovací motory byly dále vyvíjeny v průběhu desetiletí stále výhodnějším dimenzováním jejich konstrukčních dílů a lepším sladěním provozních průběhů na dnešní výkon, jejich provozní chování a jejich životnost.

Funkce motorů a provozní spolehlivost dílů je ale zaručena teprve tehdy, když průběh provozu není narušován nepravidelnostmi. Stanoveným cílem při opravě motorů je opětovné dosažení původního stavu. Při opravě musí být především kladena větší hodnota na čistotu.

Poruchy a nepravidelnosti v provozu motorů vedou k přemáhání tepelného nebo mechanického druhu. Závady na obzvláště namáhaných částech motoru, v neposlední řadě u pístu, jsou toho následkem. Vyobrazení závad na poškozených dílech vykazují pro příslušnou závadu určité charakteristické znaky. Toto se týká zejména pístů.

Vyobrazení závady pístů je proto zrcadlovým obrazem abnormálních provozních poměrů, na něž je třeba poukázat. Při tom mají být nápomocny následující vývody.
tomenu