2.1 Spotřeba oleje abnormálním opotřebením pístů, pístních kroužků a válců (nečistota)

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorové obrazy závady

1.Píst, obraz 1a, 1b, ukazuje mléčně šedý nosný obraz pláště s více nebo méně velikými podélnými rýhami.

2.V ploše chodu tohoto pístu se uložilo velké množství cizích těles, která potom způsobují opotřebení.

3.Ostré, olej stírající hrany píst. kroužků jsou doslova roztřepeny a vytvořil se tam takzvaný roztřepenec, obraz 2.

4.Radiální tloušťka stěny pístních kroužků se opotřebením značně snížila a tím také tangenciální pnutí.

5.Boky těsnících kroužků, zejména prvního kroužku, stejně jako boky drážek kroužků jsou opotřebeny a nevykazují ani v axiálním, ani v radiálním směru planparalelnost, obraz 3.

6.Válce jsou baňatě opotřebovány. Největší hodnota průměru je přibližně na polovině dráhy chodu kroužků.

Posouzení závady

Rýhy na pístech a pístních kroužcích, stejně jako baňaté opotřebení válců jsou vždy následkem cizích těles v oběhu oleje, které mají brusný účinek. Pístní kroužky, opotřebené na plochách chodu a bocích nemohou již dostatečně utěsňovat válce proti vstupu oleje do spalovacího prostoru. Současně stoupá tlak v klikové skříni spalovacími plyny, proudícími kolem pístů. Tento přetlak vede ke ztrátě oleje u míst utěsnění a úniku oleje u vedení sacích ventilů.

Možné příčiny

1.Brusné částice nečistot, které se mohou dostat do vnitřku motoru s nasávaným vzduchem nedostatečnou filtrací nebo při generálkovaní motoru nebyly beze zbytku odstraněny.

2.Částice, způsobující opotřebení, vznikají při záběhu motoru a potom se při příliš opožděné výměně olej dostanou opět oběhem oleje ke kluzným partnerům a tam způsobují opotřebení. Obzvláště ale škodí ostrým, olej stírajícím hranám pístních kroužků.

3. Netěsná místa v nasávacím systému, např. zkroucená příruba, chybějící těsnění.


Obraz 1aObraz 1bObraz 2Obraz 3
tomenu