3.2.2 Zlomení můstku u benz. motorů

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorové obrazy závady

1 . Můstky jsou jednostranně zlomeny (prasklé) v oblasti stlačitelných ploch naproti svíčce s lehkým přesazením k výfukovému ventilu.

2. Lom začíná u horní hrany můstku ve dnu drážky a probíhá příčně dovnitř do materiálu pístu. V blízkosti dolní hrany můstku mění trhlina svůj směr opět směrem ven a končí u dolní hrany můstku nebo ještě o něco pod tím ve dnu drážky, obraz 1 . V mnoha případech probíhá trhlina příčně v materiálu pístu dále celou kroužkovou partií.

3. Podélné trhliny, stranově ohraničující lom můstku, jsou rozšířeny směrem dolů.

4. Celá hlava pístu v oblasti lomu je prohnuta o cca 0,25 mm směrem dolů. Podobné deformace vykazují také zbývající písty motoru, u nichž ještě nejsou můstky zlomeny (prasklé).

5. Neprojevují se zadírání pístů nebo jevy přehřátí.

Posouzení závady

Lomy můstků u benzinových motorů se přednostně vyskytují u motorů s vysokou kompresí se šikmo vedle sebe stojícími ventily v hlavě válců a velkou stlačitelnou plochou proti svíčce a u hlav válců, vyplachovaných stejnosměrným proudem. Jsou vždy následkem klepajícího spalování. To znamená, že palivo nemohlo pokrývat oktanovou potřebu motoru ve všech stavech provozu a zatížení. I když se lomy vyskytují jen u jednotlivých pístů motoru, jsou také i ostatní písty velmi silně zdeformovány.

Možné příčiny

1. Bylo použito palivo nedostatečné oktanové hodnoty.

2. Kompresní poměr může nepřípustně stoupnout špatným těsněním hlavy válců nebo příliš silným obrusem rovných ploch hlavy válců a bloku válců.

3. Zapalování hraje velmi podstatnou roli. Následující závady mohou vést k předzápalům:
-příliš časný bod zážehu
-vytlučené dříky u ventilu
-nesprávný nebo opotřebovaný
-přestavovací mechanismus seřizování zapalováni
-příliš chudá směs

4. Příliš vysoké nasávací teploty vinou nedostatečného:
-provětrávání motoru
-vinou ucpaného nebo vadného výfuku
-vinou všeobecného přehřátí motoruObraz 1
tomenu