7.1 Poškozené pojistky čepů

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorové obrazy závad

1 . Na obou stranách pístu je konec otvoru čepních otvorů silně vytlučen. Poškození se protahují nahoru, částečně až do kroužkové partie, obraz 1 a 2.

2. Jeden pojistný kroužek nebyl při demontáži pístů v drážce pojistky již k dispozici. V provozu vyskočil a zlámal se. Druhý pojistný kroužek je sice poškozen, byl ale ještě při demontáži pístů namontován ve své drážce, obraz 3.

3. Značení chodu u pístního čepu, obraz 5, ukazují, že v provozu směrem doprava se čep přesunul kvůli chybějící pojistce čepu až ke kluzné dráze válce. Toto je také možno rozpoznat u řezu pístu, obraz 4. Pravou čelní stranou měl čep potom zřejmě delší dobu styk s kluznou dráhou válce. Čelní strana je tím vypoukle opotřebena.

4. Kluzný obraz pístu je vytvořen velmi křivě

Posouzení závady

Pojistka čepu, jako drátová pojistka nebo Seegerova pojistka vytvořena, se vytluče v provozu pouze axiálním posunem pístního čepu, případně vytlačí. Předpokladem je, že je správně nasazena a není poškozena. Axiální posun v pístním čepu se vyskytuje vždy tehdy, když osa pístního čepu v provozu není paralelní k ose klikové hřídele. Toto je převážně tehdy, když vzniká prohnutou ojnicí silný šikmý stav pístu. Při zdvihových pohybech dochází k měnícímu se axiálnímu posunu, jímž je v hlavním směru tlaku ležící pojistný kroužek doslova vyražen. Vyskočený pojistný kroužek se potom sevře mezi pístní čep, putující směrem ven, píst a válce. Je tam opotřebován a konečně se rozbije do více dílů. Částečky vytlučou svojí silou hmoty při zdvihových pohybech materiál pístu během velmi krátké doby, jak to ukazují vyobrazení. Jednotlivé zlámané kousky putují přitom také vyvrtáním pístním čepem a způsobují na protilehlé straně pístu rovněž tak odpovídající porušení, přesahují pro stranově posunutý pístní čep také na vlastní plochu ložiska čepu uvnitř pojistky pístního čepu, obraz 4.

Možné příčiny

1. Axiální posun pístního čepu při provozu motoru:
- prohnutím nebo přetočením ojnice
- šikmou polohou ojnice pro nesouběžnost osy pístního čepu k ose klikové hřídele
- šikmě vyvrtaným válcem
- příliš velkou vůlí ojničních ložisek, zejména ve spojení s asymetrickými ojnicemi

2. Použití starých nebo poškozených pojistných kroužků

3. Neodborně montované pojist. kroužky


Obraz 1


Obraz 2


Obraz 3Obraz 4


Obraz 5
tomenu