3.2 Závady na pístech detonačním spalováním

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
3.2 Závady na pístech klepajícím spalováním

3.2.1 Eroze u plošky hlavy zubu a na dnu pístu

Vzorový obraz závady

1.Ploška hlavy zubu vykazuje erozi odnášení, která často pokračují na povrchu dna pístu, obraz 1.

2.Zadírání nebo jiná poškození pístu se nevyskytují.

Posouzení závady

Erozi podobné odnášení materiálu u plošky hlavy zubu jsou vždy důsledkem déle trvajícího provozu s klepáním střední síly. V průběhu času se odnášení materiálu rozšiřuje, zejména tehdy, když z klepajícího spalování vznikají zážehy. Materiál v oblasti závady je potom často za kroužky obrán až k drážce stíracího kroužku.

Možné příčiny

1.Kvalita paliva musí odpovídat kompresnímu poměru motoru, to znamená, že oktanová hodnota paliva musí pokrývat oktanovou potřebu motoru ve všech stavech provozu.

2.Motorová nafta v benzinu.

3.Olej ve spalovacím prostoru způsobený vysokou spotřebou oleje u pístních kroužků nebo vedení ventilů.

4.Kompresní poměr může nepřípustně stoupnout špatným těsněním hlavy válců nebo příliš silným obrusem rovných ploch hlavy válců a bloku válců.

5.Zapalování hraje zcela podstatnou roli. Následující závady mohou vést k předzápalům:

a)příliš časný bod zážehu
b)opotřebené dříky ventilů
c)nesprávný nebo opotřebovaný přestavovací mechanismus pro seřizování zapalování.

6.Příliš chudá směs.

7.Příliš vysoké nasávací teploty, vznikající nedostatečným provětráváním motorového prostoru nebo zadržováním výfuku. Ale také nevčasné přepnutí sací klapky na letní provoz, případně vadná přepínací automatika, vedou ke značnému zvýšení nasávacích teplot.


Obraz 1


tomenu