1.2.4 Dření chodem nasucho zaplavením pohonnou hmotou (benz. a Diesel písty)

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Příklady vzniku závady

1.Na běžných (kluzných) plochách plášťů pístu, se vyskytují, nad původně dobrým obrazem chodu, úzká, ostře ohraničená podlouhlá místa otěru, obraz 1 a 2.

2.Kroužková partie je většinou nepoškozena

Posouzení závady

Nespálené palivo, které se kondenzuje u dráhy chodu válců, zředilo nosný olejový film. Tímto dochází k chodu nasucho mezi kluznými partnery pístem a válcem. Následkem jsou protažená ostrá místa otěru (odření).

Možné příčiny

1.Poruchy spalování nepravidelnostmi ve vstřikovacím systému nebo karburátoru případně zapalování (přerušování zapalování).

2.Ztráta komprese ventily nebo těsněním hlavy válců.

3.Sytič byl příliš dlouho uváděn v činnost.


Obraz 1Obraz 2
tomenu