1.1 Zadírání vůlí

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
1.1.1 Zadírání vůlí u pláště pístů (benzinové a Dieselový písty)

Příklady projevování se závad

1.Kolem pláště pístu existuje více stejně utvořených míst zadření.

2.K zadírání došlo tlakem a protitlakem, to znamená, že k místům zadření na jedné straně pístu se nacházejí na naproti ležící straně odpovídající protizáděrová místa.

3.Povrch zadření přechází z vysoce lesklých otlačených míst do tmavě zabarvených, relativně hladkých zadření.

4.Kroužková partie je nepoškozena.

Posuzování závady

Vůle mezi pláštěm pístu a dráhou chodu válce byla bud' dimenzována příliš úzce nebo byla nepřípustně zúžena protaženími (povlaky), k nimž možná došlo teprve při provozu motoru.

Možné příčiny závad

1.Vrtání válce bylo provedeno příliš malé.

2.Hlava válce byla příliš utažená nebo nestejnoměrně dotažena (protažení válce)

3.Rovinné (čelní) plochy bloku válců a hlavy válců byly nerovné.

4.Závity v závitových otvorech, případně u šroubů hlavy válců byly znečištěny nebo zkrouceny.

5.Dosedací plochy pro hlavu šroubu byly přidřeny nebo nestejnoměrně naolejovány.

6.Bylo použito nesprávné nebo nevhodné těsnění hlavy válců.

7.Kotelní kámen nebo nečistota v chladícím prostoru mohly způsobit nestejnoměrným zahříváním průtah (přidření povrchu) válců.

8.Motor byl ještě ve stavu nedostatečné provozní teploty příliš zatíženObraz 1
.Obraz 2
tomenu