5.2 Zlomení pístu v náboji hlavy válců

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
5.2 Zlomení (prasknutí) pístu v náboji pístních čepů

Vzorové vyobrazení závady

1. Ve střední ose pístu čepního otvoru ukazuje typický rys trhliny náboje únavou v počátečním stadiu, obraz 1.

2. Trhlina se polokruhovitě rozšířila kolem výchozího bodu.

3. Z počáteční trhliny, obraz 1, se vytváří během krátké doby tak zvaný podélný lom, který rozlomí píst až ke dnu pístu do dvou dílů, obraz 2.

Posouzení závady

Lomy náboje se vyskytují z přetížení a mohou být podporovány nedostatečným zásobováním olejem. Naprasknutí v náboji čepu, vzniklé přetížením, pokračuje pak i při normálním zatížení dále a vede posléze k prasknutí celého pístu.

Možné příčiny

1. Poruchy spalování, zejména náhlé spalování zpožděním zážehu.

2. Nadměrné a nevěcné používání spouštěcích prostředků při studeném startu.

3. Válec běžel při stojícím motoru plný vody nebo paliva (vodní nebo palivový náraz).


Obraz 1Obraz 2
tomenu