2.5 Spotřeba oleje po velmi krátké době chodu přesahovaným zabudováním expansní pružiny

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorový obraz závady

1.Kroužky nevykazují žádné viditelné nebo měřitelné opotřebení.

2.Také písty nemají žádné znaky opotřebení, obraz 1.

3.Stírací kroužek je tak zvaný 3-dílný kroužek,sestávající z expanzní pružiny a obou postranních lamel. U dělení expanzní pružiny na sebe obě expanzní pružiny svými konci tupě dosedají. V tomto případě byl poslední článek expanzní pružiny ulomen, u výstupního nárazu a přesahuje, obraz 2.

Posouzení závady

Zabudováním expanzní pružiny s přesahem se délka obvodu zkrátí a ztratí se pnutí pro lamely. Lamely nespočívají již těsně u stěny válce a nemohou již stírat olej. Olej se dostane do spalovacího prostoru a tam shoří. Spotřeba oleje silně stoupne.

Možné příčiny

1.Již při montáži pístu s kroužky do vrtání válce nebylo dbáno na správnou polohu spoje expanzních pružin.

2.Normálně jsou konce spoje barevně označeny, např. levý konec spoje zeleně, pravý konec spoje červeně, Obě barvy expanzních pružin musejí být po montáži lamel viditelné.

Upozornění: Před zabudováním pístů do vrtání válců musí být toto značení kontrolováno.Obraz 1Obraz 2
Obraz 3
tomenu