2.4 Spotřeba oleje průtahem válce

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
2.4 Spotřeba oleje deformací válce

Vzorový obraz závady

1. Písty nevykazují žádné opotřebení nebo místa otěru.

2. Vrtání válců vykazují nepravidelný obraz nosnosti, s jednotlivými, vysoce se lesknoucími vyleštěnými místy.

3. Motor ztrácí olej u všech možných utěsněných míst, zejména u konců klikové hřídele.

Posouzení závady

Skvrnitá, nepravidelná nosná místa na kluzných plochách ve válcích odkazují vždy na deformaci válce. Pístní kroužky nemohou deformovaný válec utěsnit ani proti oleji, ani proti spalovacím plynům. Olej vstupuje kolem pístních kroužků do spalovacího prostoru, současně stoupá tlak v klikové skříni spalovacími plyny, které proudí kolem pístů. Tento přetlak vede ke ztrátě oleje u utěsněných míst a úniku oleje u vedení sacích ventilů. V sacím systému panující podtlak nasává pak ve zvětšené míře olej vedeními ventilů do spalovacího prostoru.

Možné příčiny

1.Nepravidelné nebo nesprávné dotahování šroubů hlavy válců.

2.Nerovné rovinné plochy bloku válců a hlavy válců.

3.Nečistý nebo přetažený závit šroubů hlavy válců.

4.Nevhodná nebo nesprávná těsnění hlavy válců.

5.Úsadby nebo nečistota v chladícím systému.

6.Nesprávné montážní uložení ve skříni, špatný přesah vložek a poškozené a nebo vytlučené spodní vedení vložek jsou příčinami pro značnou deformaci válců.

7.Při suchých vložkách válců je příliš volné sedlo vložky ve skříni stejně tak škodlivé, jako příliš pevné.

8.V základních vrtáních skříně vznikají suchými vložkami v provozu často značné nerovnosti kontaktní korozí (lícovací rez), obraz 1 a 2. Vrtání skříně musí být tak pečlivě dohotoveno, aby velice tenkostěnné, načisto opracované vložky mohly dosednout přes celkovou délku a obvod. Když tomu tak není, zdeformují se vložky již při vtažení do základního vrtání a ještě více během provozu.

9.Jednotlivě stojící žebrové válce musejí spočívat paralelně rovně ke klikové skříni a hlavě válců. Když má více válců společnou hlavu válců, je třeba dbát na to, aby měly žebrované válce stejnou výšku. Použití a uspořádání vodících plechů vzduchu má velký význam.


Obraz 1
  


Obraz 2
 
tomenu