2.3 Spotřeba oleje po krátké době chodu bez podstatnějšího opotřebení u pístů a pístních kroužků

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu

Vzorové obrazy závady

1 . Pístní kroužky nevykazují žádné viditelné nebo měřitelné opotřebení.

2. Také písty nemají žádné znaky opotřebení.

3. Ostré, olej stírající hrany jsou však silně opotřebeny. Jsou doslova roztřepeny, což je zjistitelné podle znatelně se tvořícího ostří u hran kroužků, obraz 1

Posouzení závady

Závady tohoto druhu s tvořením ostří u hran pístních kroužků vznikají, když následkem nedostatečné přilnavosti oleje na povrchu válce smíšený otěrový podíl dosáhl nepřípustně nízké hodnoty a mazání mezi pístními kroužky a dráhou chodu válců začíná se hroutit. Také ale smirkující cizí tělesa a omezování olejového filmu zaplavením palivem mohou přivodit podobné závady. Abnormálně opotřebenými hranami pístních kroužků, podporovanými tvořením ostrých hran, vznikají zdvihové pohyby pístu mezi plochami chodu pístních kroužků a kluzné dráhy válců tvořením olejových klínů a vysoké hydrodynamické síly, obraz 2. Pístní kroužky se nepatrně nadzvednou od kluzné dráhy válců, takže mazací olej může protékat do spalovacího prostoru. Abnormálním opotřebením vzniklá ostrá hrana se velmi těžce odstraní, takže zlepšení přinese pouze výměna poškozených pístních kroužků. Jako náhrada zabudovaná druhá sada kroužků se setká s podstatně příznivějšími poměry chodu (skluzu), protože první sada kroužků podstatně odstranila nevýhodnou okrajovou vrstvu kluzných drah válců otěrem. Také ve vztahu k nečistotě a poruchám spalování se stávají poměry po druhé montáži podle zkušeností příznivější. Když to shrneme, jsou takové závady odůvodněny nikoliv nedostatky u vyměněných pístních kroužků, nýbrž nepříznivými předpoklady poměrů motoru, případně provozu.

Možné příčiny

1. Nedostatečné uvolňování grafitových žil a tvoření povrchových vad plášťů. Povrch válce musí být tak dobře honován, aby zajistil minimální mezní mazací podmínky mezi pístními kroužky a válci. Jejich znaky jsou dostatečné uvolňování grafitových žil, nepatrné tvoření plechových plášťů, stejně jako s uvolňováním grafitových žil harmonující hrubost.

2. Použití nevhodného mazacího oleje.

3. První výměna oleje byla provedena příliš pozdě. Záběhový otěr z kluzných drah válců, musí být první výměnou oleje co nejrychleji odstraněn z motoru.

4. Nečistota, která zůstala po opravě ve vnitřku motoru nebo se opět dostala dovnitř vadným filtrováním.

5. Zaplavení palivem (zředění oleje spalovacími poruchami).

6. Ohrožení olejového filmu příliš horkými kluznými drahami válců (chladící systém).


Obraz 1Obraz 2
tomenu