4.2 Přiškvařeniny u hlavy pístu

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorové obrazy závady

1. Ve směru vstřiku jednoho nebo více proudů trysky vyskytly se na dnu pístu případně u okraje plošky hlavy zubu přiškvařeniny.

2. Plášť pístu a hlava pístu nevykazují žádná zadření, byl totiž smazán odškvařený materiál pístu.

Posouzení závady

Závady tohoto druhu se vyskytují zejména u motoru Diesel s přímým vstřikem, obraz 1, motory s tlakovou komůrkou byly tím dotčeny pouze tehdy, když je tlaková komůrka poškozena a motor s tlakovou komůrkou se prakticky stává motorem s přímým vstřikem, obraz 2.

Když vstřikovací tryska příslušného válce nedrží svůj vstřikovací tlak po ukončení vstřikovacího postupu a tlak klesne, mohou chvění ve vstřikovacím systému jehlu trysky ještě jednou nadzvednout, tak že je po ukončení vstřikovacího postupu znovu vstřikováno palivo do spalovacího prostoru. Je-li kyslík ve spalovacím prostoru vyčerpán, pak protékají jednotlivé kapky paliva spalovacím prostorem a dopadnou dále venku na dno pístu, jdoucí směrem dolů.

Tam zdoutnají při nedostatku kyslíku při zcela vysokém vytvoření horka. Při tom se stává materiál na těchto místech těstovitý. Hmotná síla a eroze rychle kolem proudícími spalovacími plyny vytrhnou jednotlivé částečky z povrchu, což nakonec vede k takovým obrazům závady.

Možné příčiny

1 . Netěsné vstřikovací trysky, případně zaseknutá jehla trysky.

2. Prasklá nebo polámaná pružina trysky.

3. Závadný odlehčovací ventil tlaku ve vstřikovacím čerpadle.

4. U motorů s tlakovou komůrkou: závady na tlakové komůrce, ale ve spojení s pos. 1, 2 a 3.


Obraz 1Obraz 2
tomenu