10.1 Kavitace u vložek válců

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorový obraz válců

Na více místech v oblasti horního a dolního zalícovaného sedla vykazuje vložka částečně silné jevy kavitace. Tyto jdou tak daleko, že v jednom případě dokonce došlo k díře až do vnitřku válce. Mimo to ukazuje vložka u vodního pláště zřetelnou korozi, obraz 1. Je nutno mít na paměti: V praxi se často pozoruje přechodné stadium, to znamená že koroze je vlastním razičem cesty pro kavitaci.


Posouzení závady

Kavitace nastává především ve sklopné rovině pístu a je vyvolána chvěním stěny válce. Vysokofrekvenční chvění jsou vyvolávána spalovacím tlakem, stranovými silami pístu a změnou polohy ve spodním a horním mrtvém bodě. Když chladící voda již nemůže chvění stěny válce stačit, pak to vede k momentálnímu zvýšení vodního filmu vložky válců. V takto vzniklé podtlakové zóně dochází k vytváření párových bublinek, které pak při zpětném chvění stěny válce do sebe zapadají s mimořádně vyšší rychlostí (implodují) a uvolňující se povrchovou energií vytrhávají nejmenší částečky z povrchu chvějících se válců, což v průběhu provozní doby může vést k opravdovým děrám, které jako v tomto případě, sahají až do vnitřku válce.

Možné příčiny

1.Nebyly dodrženy správné vůle pístu (opětovné zamontování již použitých pístů).

2.Vadné nebo nepřesné uložení vložky ve skříni.

3.Předepsaná trvalá náplň proti zamrzání s ochranou proti korozi nebo chladící vodou (odpovídající přísady) chybí. Antikorozní ochranný prostředek obsahuje inhibitory, které zabraňují tvoření pěny. Tyto inhibitory se však v průběhu času spotřebují. Proto je nutné antikorozní prostředek každé 2 roky vyměňovat a nastavovat správný směšovací poměr.

4. Byla naplněna agresivní a kyselost obsahující voda. Také destilovaná voda není vhodná.
tomenu