4.3 Zlomení můstku u Diesel pístů

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorový obraz závady

1 . Na jedné straně pístu se vyskytuje zlom můstku, obraz 1 a 2.

2. Zlom začíná u horní hrany můstku ve dnu drážky a probíhá šikmo do materiálu pístu. V blízkosti dolní hrany můstku se zlom opět obrací směrem ven a vystupuje u dolní hrany můstku, případně lehce pod tím ve dnu drážky.

3. Podélné trhliny, ohraničující zlom můstku stranově, jsou zhodnoceny směrem dolů.

4. Zadírání pístů neexistuje.

Posouzení závady

Charakteristika průběhu zlomu ukazuje, že síla, která závadu způsobila, musela přijít ze spalovacího prostoru. Vedle úderu vodou a palivem přichází pro toto pouze v úvahu u motoru Diesel pouze klepající spalování pozdním zážehem.

Možné příčiny

1. Špatně rozprašující nebo netěsné vstřikovací trysky.

2. Odstřikovací tlak vstřikovacích trysek byl příliš nízký.

3. Kompresní tlak motoru příliš nízký vlivem špatného těsnění hlavy válců, příliš velkého rozměru spáry nebo prasklých případně opotřebovaných pístních kroužků.

4. Vadné těsnění hlavy válců.

5. Poškození u tlakové komůrky.

6. Nepřiměřené nebo nadměrné nasazení spouštěcích pomůcek při studeném startu.

7. Válec běžel při stojícím stroji plný vody nebo paliva (naráz vodou nebo palivem).


Obraz 1Obraz 2
tomenu