1.3.1 Zadírání pístů z přetížení s těžištěm u hlavy pístu (kombinace zadírání chodem nasucho a vůlí)

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorový obraz závady

1.Vycházejíce od hlavy pístu došlo k silným otěrům, které vybíhají sem a tam ke konci pláště.

2.Povrch zadřených míst je tmavě zabarven, silně rýhovaný a částečně potrhán.

3.Zadření se rozdělují na celý obvod pístu.

4.Pístní kroužky jsou rovněž tak prodřeny, při čemž je zadírání směrem ke stíracímu kroužku slabší.

Posouzení závady

Hlava pístu se velmi vysokým tepelným přetížením od spalovacího prostoru natolik silně zahřála, že na jedné straně přemostila vůli chodu a na druhé straně stále více narušovala olejový film. Toto vede nakonec kolem celé hlavy válce ke kombinaci zadírání vůlí a chodem nasucho. Všeobecný nedostatek vůle mezi pístem a válcem je jako příčina závady vyloučena protože přes silné zadření hlavy, dolní partie pláště, kde je vždycky nejmenší vůle mezi pístem a válcem, je v podstatě nepoškozena.

Možné příčiny

1.Delší, vysoké zatížení motoru, který ještě nebyl plně zaběhnut.

2.Přehřátí narušeným průběhem spalování.

3.Závady v chladícím systému.


Obraz 1
tomenu