6.1 Prasknutí pístního čepu

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
6.1 Lom (prasknutí) pístního čepu

Vzorové obrazy závad

1. Pístní čep, obraz 1, je prolomen u přechodu mezi ojnicí a jedním z nábojů pístního čepu příčnou trhlinou, a to zcela.

2. Kratší kus lomu je po délce rozštěpen.

3. Všechny plochy lomu ukazují charakter trvalého lomu.

4. Čelní strana prasklého čepu dává zřetelně rozpoznat, že naprasknutí vyšlo z poškození nárazem, obraz 2. Také na opačné straně, obraz 3, se ukazuje lehké natržení, vycházející z vyznačení nárazu.

Posouzení závady

Lomy čepů jsou vždy následkem přemáhání. Předpokladem je, že neexistuje žádná závada u materiálu. Tato se ale dá jednoznačně zjistit rozborem materiálu zlomeného čepu.

Oválným zdeformováním pístního čepu se nejprve vytváří v otvorech pístního čepu na koncích čepu podélná trhlina při přetížení, která má svůj výstup jak na vnější ploše, tak také u vnitřního vrtání. Trhlina pak probíhá dále jako trvalý lom ve směru středu čepu. V největší oblasti namáhání v ohybu mezi jedním nábojem pístního čepu a nábojem ojnice se mění směr k příčné trhlině, což konečně vede k prolomení čepu.

Obrazy 2 a 3 ukazují, že první natržení může vzniknout nejen přetížením, ale také neodborným zacházením s pístním čepem při montáži tvrdými údery kladiva. Tyto obrazy také prokazují, že existující natržení se dále vytváří také při normálním namáhání jako trvalý lom a konečně vede k totálnímu zlomení (prasknutí).

Možné příčiny

1. Poruchy spalování, jak u benzinových, tak i Dieselových motorů, zejména klepajícím spalováním.

2. Náraz vody nebo paliva

3. Neodborné zacházení s pístním čepem při montáži.


Obraz 1Obraz 2Obraz 3Obraz 4
tomenu