2.2 Spotřeba oleje abnormálním opotřebením pístů, pístních kroužků a válců zaplavením palivem

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu

Vzorové obrazy závady

1.Pístní kroužky vykazují velmi silné opotřebení, obraz 1 a 2.

2.U všech tří pístů, obraz 3, narazil ventil na dno pístu. Hloubka naražení od pístu 1 k pístu 3 přibývá. Analogicky přibývá také opotřebení u pístních kroužků a pístů od pístů č. 1 k pístům č. 3. U pístů 2 a 3 jsou můstky stíracích kroužků již zcela opotřebeny.

3.U pláště pístu je opotřebení přes poměrně vysoké hodnoty opotřebení u píst. Kroužků většinou poměrně nepatrné, což obraz 4 jednoznačně ukazuje.

4.Pouze plášť' pístu, obraz 1 , vykazuje vydřená místa, která jsou pro totální chod nasucho vlivem zaplavení palivem charakteristická.

Možné příčiny

1 . Zaplavení palivem, jak u benzinových motorů, tak i u motorů Diesel chybami v přívodu paliva a u benzinového motoru také v zapalovacím systému.

2. Nedostatečný kompresní tlak.

3. Špatné ovládací časy protaženými rozvod. řetězy, ozubenými řemeny atd.

4. Chatrná nebo zlomená ventilová pera případně dříky ventilů.

5. U motorů Diesel špatný rozměr spáry.

Posouzení závady

Zaplavení palivem poruchami spalování vede vždy k poškození olejového filmu, což s sebou vzápětí přináší vyšší smíšený třecí podíl a tím i opotřebení v oblasti pístních kroužků. Teprve, když je olejový film palivem tak silně ohrožen, že dochází k totálnímu chodu nasucho, vytvářejí se charakteristická otírání palivem, jako např. v obrazu 1 .

Stále neúčinnějším mazáním dochází však ke značnému opotřebení pístních kroužků a válců. Plášť pístu je v počátečním stadiu méně postižen, protože je zásobován stále novým olejem, ještě mazání schopným, z klikového pohonu.

Teprve tehdy, když se otěrové částice z oblasti zdvihu pístů stále více a více smíchávají s mazacím olejem a mazací olej ztrácí přibývajícím zředěním únosnost, rozšiřuje se opotřebení přes kluzné partnery motoru. Tímto jsou postiženy zejména čepy klikové hřídele a také pístní čepy. Obrazy 2 a 3 dávají jasně rozpoznat, že spalování je nárazy ventilů na dno pístu ohroženo, případně vypadne.

Z toho vyplývající zaplavení palivem poškozuje olejový film v horní části pístu a vede tím k opotřebení. Se stupněm nárazové hloubky ventilů opotřebení přibývá.Obraz 1Obraz 2Obraz 3Obraz 4
tomenu