4.1 Trhliny ve dnu a spalovací komůrce dna pístů

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu

Vzorové obrazy závady

1.V ploché komůrce dna došlo hvězdičkovitě k více trhlinám pnutím, obraz 1 a 2.

2.Jak je vidět na obrazu 1 , vytvořila se trhlina, procházející téměř celým dnem pístu, jako hlavní trhlina.

3.U krku komůrky dna, obraz 3, vznikl větší počet trhlin pnutím, rozdělených kolem obvodu.

4.Ostatní abnormality se nevyskytly ani u pístu, ani u pístních kroužků.

Posouzení závady

Vysokým tepelným přetížením se materiál pístu silně zahřívá u motoru s tlakovou komůrkou na místech dopadu vstřiků tlakové komůrky a u motoru s přímým vstřikem u hrany komůrky. Studenější okolní materiál deformuje a pěchuje horké jádro nad jeho hranici elastičnosti. Při zchlazení vznikají potom v této oblasti odpovídající pnutí tahem, způsobující nakonec trhliny pnutím.

Když se k pnutí z tepelného zatížení ještě připojí pnutí z prohýbání čepů, vytvoří se z trhlin pnutím tu a tam silně rozšířená hlavní trhlina, vedoucí k plnému prasknutí a výpadku pístu. Pozor: písty s trhlinami pnutím, u nichž se ve směru čepu nebo svisle k tomu vytvořila výrazná hlavní trhlina, jako např. v obrazu 1, musejí být při mezimontážích bezpodmínečně vyměněny.

Možné příčiny

1.Vadná vstřikovací tryska, poruchy ve vstřikovacím čerpadle, závady u tlakové komůrky.

2.Vysoké teploty závadami v chladícím systému.

3.Závada na motorové brzdě.

4.U motorů s často se měnícím zatížení, jako např. u městských autobusů, strojů k přesunům zeminy atd. mohou být uvedená fakta obzvláště kritická.Obraz 1


Obraz 2Obraz 3
tomenu