6.0 Všeobecně o prasknutí pístních čepů

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu

6.0 Všeobecně o lomech pístních čepů

Lomy pístních čepů mohou vzniknout přetížením, poruchami spalování, působením cizích těles nebo závadami materiálu. Závada materiálu se dá ale vždycky prokázat rozborem materiálu jednoznačně u prasklého čepu.

Nadměrné nebo nepřiměřené používání spouštěcích pomůcek je nutno postavit na úroveň s působeními extrémních spalovacích poruch.

Pístní čep je v provozu tlakem spalovacích plynů na píst prohnut a oválově zdeformován. Oválnou deformací se může při přetížení na koncích čepů nejprve vytvořit podélná trhlina, která může mít svůj výstup u vnější plochy nebo u vnitřního vrtání.

Trhlina pak probíhá jako trvalý lom dále ve směru středu čepu. V největší oblasti namáhání v ohybu mezi čepním nábojem a ojničním nábojem se mění směr k příčné trhlině, což konečně vede k prolomení celého čepu.

U materiálové závady vychází trhlina ve většině případů ze struskové řádky. Průběh lomu se kryje s přetížením.

Vedle zde vylíčených závad mohou také vzniknout lomy, vycházející z jakýchkoliv poškození čepu nebo závadami na tvrdosti.
tomenu