1.2.5 Zadírání chodem nasucho, které se vyvinulo přes opálené skvrny na pístních kroužcích (převážně u Diesel pístů)

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Příklady vzniku závady

1.U všech tří závadných pístů na běžných (kluzných) drahách kroužků se vyskytují stejně vytvořené opálené skvrny, obraz 1 a 2.

2.Píst a) nemá ještě žádné vydření.

3.U pístu b) jsou nahoře vpravo u plošky hlavy zubu viditelná první vydření.

4.U pístu c) se vydření rozšířila přes celý píst.

Posouzení závady

V takovémto případě závady selže nejdříve mazání mezi běžnými (kluznými) plochami píst. kroužků a válců. Toto znamená nejprve pro píst. kroužky chod nasucho a z toho vznikající skvrny opálu na jejich kluzných plochách (klasické zadírání chodem nasucho). Přes tyto nenamazané partie válců musí klouzat také píst, to znamená chodí nasucho. Zejména u plošky hlavy zubu vznikají otěry, z nichž se mohou vyvinout závady jako na pístu c. Obraz.1

Možné příčiny

1 . Struktura a přilnavost pro motorový olej honovaného povrchu válců nebyla optimální (zdeformování, vytváření povrchového pláště, hrubost a honovací úhel).

2. Nevhodný mazací olej (špatná viskozita).

3. Teplota na kluzných drahách válce byla příliš vysoká (závady v chladícím systému a úsadby v chladícím prostoru).

4. Zaplavení palivem poruchami spalování.

5. Nečistota nedostatečným čistěním při montáži nebo vadné filtrování vzduchu.

6. Nedostatečné zásobování olejem kluzných drah válců s ohledem na příliš málo vstřikovaného oleje od ojnice a uložení klikového hřídele.


Obraz 1Obraz 2
tomenu