8.2 Zadírání v nábojích pístních čepů (ojnice nasazená za tepla)

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorový obraz závady

1 . Píst zřejmě běžel jen zcela krátkou dobu. Neexistuje žádné potažení dna a žádná stopa chodu (kluzu).

2. Píst se zadřel v obou nábojích pístních čepů na horní, tedy takzvané tlakem zatížené straně, obraz 1.

3. Povrch zadření je kovově čistý. Neexistují žádné stopy spáleného oleje.

Posouzení závady

Jelikož píst ještě nevykazuje žádné stopy chodu (kluzu), asi běžel jen krátkou dobu. Pístní čep se proto musel zadřít ihned při prvních otáčkách. Jelikož místa zadření jsou kovově čistá, zdá se, že v době zadření nebyl žádný olej v uložení čepů.

Možné příčiny

Při montáži pístního čepu do pístu nebyl pravděpodobně montážní spoj namazán.


Obraz 1
tomenu