Ako objednať tovar

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu

Vážený zákazníci,pre zlepšenie našich služieb Vás žiadame aby ste si pozorne prečítali nasledovné požiadavky z našej strany. Pre rýchle vybavenie Vašich požiadaviek pri dopyte po piestnych krúžkoch je potrebné uviesť priemer valca, výšku požadovaného piestneho krúžku (šírku drážky pre piestny krúžok), typ krúžku( tesniaci, polostierací, stierací atď., prevedenie zámku pri dvojtaktoch (spodný alebo bočný kolík).

Pri dopyte na piesty je potrebné uviesť druh motora, či sa jedná o dvojtaktný alebo štvortaktný motor, (označenie motocykla, auta, traktora atď.) pokiaľ je možné uviesť kód motora (väčšinou uvádzané v technickom preukaze vozidla), objem valcov, rok výroby. Pokiaľ nie je možné uviesť tieto údaje je potrebné zadať nasledovné rozmery: vŕtanie valca, priemer piestneho čapu, kompresnú výšku (od stredu piestneho čapu), celkovú výšku piesta, pri štvortaktoch je to po vrch piesta, pri dvojtaktoch po hranu piesta kde začína tzv. blermbír. Tento bod je aj pre kompresnú výšku. Pri dvojtaktoch uviesť rozmer medzi zaisťovacími kolíkmi. Tieto údaje urýchlia a skvalitnia našu komunikáciu.

tomenu