3.1.2 Přiškvařeniny u hlavy pístu (benz. motor)

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorové obrazy závady

1.U hlavy pístu je materiál pístu za kroužky zcela proškvařen, obraz 1 a 2. (počáteční stadium), obraz 3 (konečné stadium).

2.Plášť pístu se primárně nezadřel, od místa přiškvaření je totiž materiál pístu namazán na plášť pístu.

Posouzení závady

Přiškvařeniny u benzinových motoru jsou následek zážehů u pístu s převážně rovným dnem a většími stlačitelnými plochami. Nedostatek vůle se jako příčina závady vylučuje, protože přes velkou teplotu přiškvařeniny u hlavy pístu se v počátečním stadiu nevyskytují žádné zadřeniny. V oblasti stlačitelných ploch se hlava pístu zážehem velmi silně zahřeje. Teploty dosahují hodnot, které uvádějí materiál pístu do těstovitého stavu. Silou hmoty a vnikajících spalovacích plynů do místa přiškvaření je materiál až ke stíracímu kroužku odstraněn (odnesen). Zážeh je iniciován žhavými díly ve spalovacím prostoru, když tyto překročí samozápalnou teplotu plynové směsi. Těmito jsou v podstatě zapalovací svíčka, výfukový ventil a na stěnách spalovacího prostoru ulpělé zbytky.

Možné příčiny

1.Kvalita paliva musí odpovídat kompresnímu poměru, to znamená, že oktanová hodnota musí pokrývat oktanovou potřebu motoru ve všech provozních stavech.

2.Motorová nafta v benzinu.

3.Olej ve spalovacím prostoru vysokou spotřebou oleje u pístních kroužků nebo vedení ventilů.

4.Zapalovací svíčky s nesprávnou tepelnou hodnotou.

5.Bod zážehu a seřizovací charakteristika, stejně jako stav rozdělovače.

6.Netěsné výfukové ventily.

7.Zbytky ve spalovacím prostoru (tvrdý a měkký koks).

8.Příliš vysoká nasávací teplota, zejména u hlav válců vyplachovaných stejnosměrným proudem může být teplota chybným nebo vadným výfukem podstatně vyšší.

9.Vysoká teplota motoru nebo nasávání nedostatečným provětráváním motoru.

10.Všeobecné přehřátí.


Obraz 1Obraz 2Obraz 3
tomenu