5.1 Zlomení pístu náběhem dna pístu proti hlavě válců

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorové obrazy závady

1 . Oba poškozené písty narazily v provozu svojí plochou dna proti hlavě válců.

2. U pístu, obraz 1, se tím povolily řízené roztažnosti vzpěry. Pravá řízená roztažnost vzpěry je odtržena a vlivem nepřetržitého narážení na dna pístu se propracovala za stíracím kroužkem nahoru až k prvnímu můstku.

3. U pístu, obraz 2, je plášť' pístu odlomen v dolní drážce stíracího kroužku. Plochy prasknutí ukazují na trvalý charakter prasknutí.

Posouzení závady

Vynímečně rychlým následkem tvrdých nárazů při narážení dna pístu proti hlavě válců se píst tak otřese, že vznikají především trhliny v oblasti pláště pístu. U pístů s dolním stíracím kroužkem při tom skoro vždycky praskne plášť v oblasti dolní drážky stíracího kroužku. Jak veliké jsou síly narážení hlavy pístu, ukazuje píst, obraz 1, kde jsou uvolněny nejen řízené roztažnosti vzpěry, nýbrž 2 mm silná roztažnost vzpěry (destička) byla dokonce rozlámaná.

Možné příčiny

1.Tak zvaný rozměr spáry, to je odstup od dna pístu až k hlavě válců v horní poloze mrtvého bodu pístu, byl příliš malý. Pozor: písty s průměrem válce cca 120 mm narůstají v provozu směrem nahoru rozdílnými tepelnými pnutími pohyblivých dílů motoru o několik desetin mm proti hlavě válců.

2. Těsnění hlavy válců musí vykazovat předepsanou tloušťku.

3. Příliš velká vůle v uložení ojnice, zejména ve spojení se silným přetížením motoru při jízdě s kopce.


Obraz 1,

Obraz 2,tomenu