4.4 Odtavení u dna a u plošky hrany zubu u motoru Diesel

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Vzorový obraz závady

Ploška hlavy zubu je nad nosičem kroužku odtavena. Odtavení jde již přes celou výšku plošky hlavy zubu až ke dnu pístu. Dno pístu vykazuje začínající odtavování u okraje spalovací komůrky a dna. Oblast dna a plošky hlavy zubu je plně zničena, obraz 1.

Posouzení závady

Závady tohoto druhu se vyskytují především u motorů Diesel s přímým vstřikem. Když vstřikovací tryska příslušného válce vstřikovacího postupu nedrží a odpadne tlak, mohou chvění ve vstřikovacím systému ještě jednou nadzvednou jehlu trysky, takže po ukončení vstřikovacího postupu je znovu vstřikováno palivo do spalovacího prostoru. Je-li ve spalovacím prostoru spotřebován kyslík, tak proniknou jednotlivé kapky paliva celým spalovacím prostorem a narazí na dolů jdoucí dno pístu. Tam zdoutnají při nedostatku kyslíku při velmi vysokém vyvinutí tepla, čímž se místa dotyku zahřejí až k těstovitému stavu. A tím dojde k odtavení hlavy pístu.

Možné příčiny

1. Netěsná vstřikovací tryska, případně sevřená jehla trysky.

2. Prasklá nebo vadná pružina trysky.

3. Vadný odlehčovací ventil tlaku ve vstřikovacím čerpadle.

4. Vstřikované množství a časový okamžik vstřiku nejsou nastaveny podle údajů výrobce motoru.


Obraz 1
tomenu