4. ZÁVADY NA PÍSTECH PORUCHAMI SPALOVÁNÍ U MOTORŮ DIESEL

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
4. ZÁVADY NA PÍSTECH PORUCHAMI SPALOVÁNÍ MOTORŮ DIESEL

4.0 Všeobecně o závadách pístů poruchami spalování u motorů Diesel

Základem bezvadného průběhu spalování v motoru Diesel je velice jemně rozprašující a ve vztahu k začátku vstřikování a konci vstřikování přesně vstřikující vstřikovací tryska. Jenom tak může vstřikované palivo s nejmenším zpožděním zážehu vzplanout a při normálním průběhu tlaku beze zbytku shořet. Tento normální spalovací průběh může být také ale různými vlivy narušován. V podstatě existují tři podstatné druhy spalovacích poruch:

1. Zpoždění zážehu

2. Nedokonalé spalování

3. Odkapávající trysky.

k 1. Zpoždění zážehu


Na začátku vstřikování vstříknuté palivo se vznítí teprve s určitým zpožděním (zpoždění zážehu), když není dostatečně jemně rozprášeno a když nepřijde ve správném okamžiku do válce nebo když není kompresní teplota při začátku vstřikováni dostatečně vysoká. Stupeň rozprášení je závislým pouze na vstřikovací trysce. Tryska, která bezvadně vstřikuje, může být při montáži do hlavy válců nebo pnutími teplotou tak sevřena, že při provozu již bezvadně nerozprašuje. Kompresní teplota je závislá na kompresním tlaku a tím také na mechanickém stavu motoru. Studený motor vykazuje vždy určité zpoždění zážehu. Studené stěny válce odebírají studenému nasávacímu vzduchu při kompresi tolik tepla, že kompresní teplota při začátku vstřikování nedostačuje aby vstříknuté palivo ihned vznítila. Teprve při další pokračující kompresi se docílí teploty zážehu a až dosud vstříknuté palivo se rychle vznítí. Toto způsobuje prudkou explozi s nárůstem tlaku, vytvářením hluku a vysokým zahřátím povrchu dna. Následkem toho mohou nastat lomy v hnacím ústrojí pístu nebo trhliny tepelným pnutím ve dnu pístu.

k 2. Nedokonalé spalování:

Když se palivo nedostane ve správný okamžik nebo nerozprášeno do spalovacího prostoru, nemůže v krátké době, kterou má k dispozici, beze zbytku shořet. Totéž se děje, když se do válce nedostane dostatek kyslíku. Příčinou mohou být: ucpaný vzduchový čistič, nesprávně otevírající sací ventily, závady u přeplňování nebo opotřebení pístních kroužků a ventilů. Nedokonale spálené palivo se částečně usadí na stěnách válce a ohrožuje nebo ničí tam olejový film. Kluzné plochy a boky pístních kroužků, boky drážek pístů, kluzná dráha válců a nakonec také kluzné plochy pláště pístu se tím v nejkratší době silně opotřebují nebo zadřou. Následkem je spotřeba oleje a ztráta výkonu (například vyobrazení závad viz pod spotřebou oleje a zadíráním chodem nasucho).

k 3. Odkapávající trysky

Aby se vstřikovací trysky ještě jednou neotevíraly a dostříkávaly kolísáním tlaku tlakového ventilu po ukončení vstřikování, je systém odlehčován přes tlakový ventil o určité množství tlaku. Když však nejsou vstřikovací trysky absolutné těsné, otevírají kolísání tlaku také po ukončení vstřikování ještě vícekrát krátce po sobě. Takto vstříknuté palivo se dostane pro chybějící kyslík nespálené na dno pístu. Tam zdoutná s velmi vysokými teplotami a zahřeje materiál pístu místně tak silně, že síly hmoty a eroze spalovacích plynů mohou vyrvat částečky materiálu z povrchu. Následkem jsou značné úbytky materiálu případně erozivní vymílání u dna pístu.
tomenu