1.2.7 Zadírání hlavy pístů u Diesel pístů (zadírání chodem nasucho)

skipmenu

piesty, krúžky, čapy, poistky

1
2
3
4


tomenu
Příklady vzniku závady

1 . Hlava pístu se místně zadřela s těžištěm u plošky hlavy zubu, obraz 1 . Na protilehlé straně je viditelné silně zakarbonované místo dopadu proudu z trysky.

2. Povrch místa záděru je hrubý a vydřený, částečně dokonce vyrvány větší kusy materiálu, obraz 2.

Posouzení závady

Nerozprášené palivo se prorazilo ve směru proudu vstřikovací trysky až ke stěně válce a tam oslabilo olejový film až k totálnímu chodu nasucho. Materiál pístu je v této oblasti tak silně vydřen, že došlo v pravém slova smyslu ke svaření materiálu pístu se stěnou válce, čímž více nebo méně velké kusy byly vyrvány z hlavy pístu.

Možné příčiny

1. Ukapávající vstřikovací tryska

2. Svírající jehla trysky zkřiveným tělesem vstřikovací trysky.

3. Špatný časový bod vstřiku.

4. Závada ve vstřikovacím systému.Obraz 1Obraz 2
tomenu